Celostnost: duh, duša, telo

Avtor: Benjamin Siter
Človek ni zgolj duša s telesom in ni telo, ki ima dušo. Pri Družini in Življenju verjamemo, da je človek enota duše in telesa (KKC). Njuna zedinjenost je ena sama človeška narava. Kljub temu uradnemu učenju Cerkve prepoznavamo, da se je v preteklosti pod vplivom dualistične miselnosti (da je telo slabo, duša pa dobra) telesnost zanemarjala in duhovnost poveličevala ...

Zapustiti in pridružiti se

, Avtor: Benjamin Siter
V Svetem pismu se kar štirikrat pojavi stavek, ki ga prvič najdemo že v 1. Mojzesovi knjigi, ki pravi: »Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil ženi in bosta eno meso.« Pri Družini in Življenju smo prepričani, da je neupoštevanje tega temeljnega življenjskega načela vzrok za številne travme in nesoglasja med zakonci in v medgeneracijskih odnosih ...

Trikotnik

, , , Avtor: Benjamin Siter
Pri Družini in Življenju verjamemo, da nihče ne more živeti izpolnjeno, če ne gradi in vzdržuje osebnega odnosa z Bogom. Ker sva v zakonu dva posameznika združena v eno, skupaj z Bogom tvorimo trikotnik odnosov, kjer je Bog najin vir in višek odnosa, zakonca pa se mu po svojih zmožnostih vsak na svoj način približujeva. Na tak način se tudi med seboj vedno bolj zbližujeva ...

Otroci

, , , Avtor: Benjamin Siter
Pri Družini in Življenju verjamemo, da so otroci čudovit Božji dar, ki izhaja iz ljubezni med očetom in mamo in ga nikoli ne bi smeli kupiti ali »proizvesti« z uporabo biomedicinskih postopkov. Vsak otrok ima od spočetja naprej polno dostojanstvo osebe ...

Spolnost

, , , Avtor: Benjamin Siter
Pri Družini in Življenju verjamemo, da je spolnost eden najlepših Božjih darov človeku. Verjamemo, da zakonska spolnost, »polna strasti in slasti«, kot jo opiše papež Frančišek v Amoris Laetitia, kot predokus nebes najlepše kaže na lepoto in neskončno blaženost, ki je bomo deležni v nebesih ...

Ustvarjena za nekaj več

, , Avtor: Benjamin Siter
Zakonci in pari, ki se zbiramo v okviru Družine in Življenja se zavedamo, da je naša težnja k »več« odmev hrepenenja po brezpogojni ljubljenosti, ki ga je v našo bit postavil Stvarnik. Verjamemo, da je ljubeč odnos med možem in ženo kot “predokus večnosti” najučinkovitejša podoba, ki kaže na Stvarnika, avtorja vsega, kar obstaja ...