Razlaga logotipa

Naš logotip je sestavljen iz srca, sredi katerega je grozd. Nad srcem je prikazana odprta knjiga, nad katero je križ.

NAVODILO: Z miško se dotakni posamezne točke in prikazala se vama bo razlaga.

1
2
3
4
5
6
1

Srce simbolizira ljubezen, ljubezen pa je Bog (1 Jn 4,8), ki je bil na začetku. Zaradi Njega in po Njem mi obstajamo.

2

Srce je sestavljeno iz dveh poročnih prstanov, ki se zgoraj prepleteta, spodaj pa združita v eno. Na vrhu je lik prstanov še dobro viden in poudarjen, spodaj pa je zakrit, ker se oba prstana zlijeta v lik srca. Lahko bi rekli, da je na enem polu še vidna identiteta posameznika, ki pa se na drugem polu staplja v edinost – posamičnost se združuje v skupnost, v eno – za skupno dobro.

3

Iz skupnosti (enosti) moža in žene se rojeva sad, ki je ponazorjen z grozdom sredi srca. Obenem pa je grozd prispodoba rodovitnosti, ki izhaja iz priraščenosti na Jezusa, ki je vinska trta (Jn 15,5). Mladike smo mi, ki iz trte (Jezusa) dobivamo hrano.

Grozd kot celota predstavlja tudi otroke kot sad ljubezni med možem in ženo. Pri zakoncih, ki so nenamerno brez otrok, grozd predstavlja njuno delo in poslanstvo, ko se par daruje za druge in živi materinstvo in očetovstvo na drugačen način.

4

Grozd je sestavljen iz posameznih jagod – tri jagode predstavljajo otroke, dve jagodi očeta in mamo, spodnja jagoda pa simbolizira Boga.

Možna je še druga razlaga: tri jagode predstavljajo Sveto Trojico, dve moža in ženo, spodnja pa otroke.

5

Nad srcem je oblika odprte knjige – Sveto pismo, ki je osnova vsega našega delovanja. Sveto pismo razumemo kot navodila za življenje, zato je za naše delo nepogrešljiv gradnik.

Podoba odprte knjige hkrati simbolizira tudi goloba z razprostrtimi perutmi, kar predstavlja Svetega Duha. Moč Svetega Duha je za nas tista moč, brez katere Družina in Življenje ne bi nastala, ne bi obstala in se ne bi razvijala. Sveti Duh je bistven za naše delovanje.

6

Nad celotnim logotipom stoji križ iz katerega izhaja vse in pomeni, da smo odrešeni po Jezusovi smrti na križu in da samo preko Njega vstopamo iz smrti v življenje. Jezus nam daje Življenje (zato v imenu življenje pišemo z veliko), mi pa smo poklicani k temu, da gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej.