Zakonska skupina

Raziščiva

Romantika je v redu, potem je treba delati – na odnosu med možem in ženo. Najbolje je začeti takoj po poroki, a tudi začeti kasneje ni prepozno. Mnogo parov se zaveda, da dober odnos med možem in ženo vodi v srečno družino in omogoča, da otroci vidijo očeta in mater na delu: kako se pogovarjata, kako rešujeta probleme in premagujeta preizkušnje, kako si odpuščata, kako negujeta svoj odnos, kako sta pozorna drug do drugega, kako odločata.

Da bi zakoncem pomagali pri gradnji dobrih medsebojnih odnosov, jim omogočamo povezovanje v zakonske skupine. V njih se srečujejo možje in žene, ki jim ni vseeno, kaj se z njihovimi družinami dogaja, in bi radi zase in za svoje otroke odgovorno poskrbeli ter jih pripravili na življenjske izzive.

V zakonski skupini se redno srečuje 4 – 8 zakonskih parov. Srečanja so mesečna in trajajo dve uri. Delo poteka s pomočjo metode pogovora po gradivih, ki smo jih za osem letnikov pripravili v Družini in Življenju.

Pogosta vprašanja

Kaj JE zakonska skupina?

Zakonska skupina JE varen prostor srečevanja zakoncev, kjer se zakonci drug od drugega učijo in spoznavajo Božji načrt za zakon, JE okolje izmenjevanja izkušenj, JE okolje sprejetosti, zaupanja in medsebojne naklonjenosti, JE spoznavanje načel za gradnjo dobrih odnosov: med posameznikom in Bogom, zakoncema med seboj, med zakoncema in otroki (medgeneracijski odnosi), med zakoncema in okoljem (soseščina, župnija, delovno okolje, družba), JE opora in pomoč v življenjskih stiskah, JE možnost za nego iskrenih, zdravih, zaupnih in prijateljskih odnosov, JE duhovni dom zakoncev.

Kaj NI zakonska skupina?

Zakonska skupina NI prostor za “pranje umazanega perila”, NI prostor za kritiko moža ali žene, NI debatni krožek, NI terapevtska skupnost za zakonce s težavami.

Za koga je primerna zakonska skupina?

Zakonska skupina je primerna za može in žene vseh starosti, ki so pripravljeni delati na izboljšanju njunega odnosa. V Družini in Življenju poskrbimo, da so v isti zakonski skupini pari v približno enakih življenjskih situacijah – mladi pari, srednja leta, zrela leta.

Ali morava na srečanja zakonske skupine hoditi oba?

Da, na srečanja zakonske skupine morata hoditi oba. V Družini in Življenju menimo, da je delo na odnosu skupna odgovornost in je pot h gradnji edinosti med zakoncema. Nikakor ni dovolj, če si za edinost prizadeva samo eden. Mnogo zakoncev daje srečanju zakonske skupine velik pomen in ga uvrsti visoko na lestvici prioritet.

Zakonca se potrudita, da prideta skupaj na vsako srečanje zakonske skupine. Če na kakšno srečanje kateri od zakoncev ne more priti (npr. zaradi bolezni, službene odsotnosti), lahko pride samo eden.

Kaj pa če se moj sozakonec ne želi pridružiti zakonski skupini?

Morda je tu treba upoštevati načelo postopnosti. Predlagamo, da za svojega zakonca začnete redno moliti, preberete kakšno dobro knjigo (npr. Pet jezikov ljubezni, Ljubezen in spoštovanje) in začnete uresničevati načela, ki jih tam najdete. Mnogim zakoncem tudi pomaga, da se najprej udeležijo temeljnega vikend seminarja Nepozabni trenutki za naju.

Kdo vodi zakonsko skupino?

Zavedamo se, da je vodenje ključnega pomena za dobro delo vsake skupine. Zakonsko skupino vodi izkušen voditeljski par, mož in žena, ki sta pripravljena prostovoljno dati na razpolago svoje sposobnosti, izkušnje in čas ter sta pripravljena stopiti na pot usposabljanja in skrbita za svojo duhovno rast.

Pri zagonu nove zakonske skupine Družina in Življenje poskrbi za zakonski par, ki v njej deluje od enega do treh let.

Kako velika je zakonska skupina in kako pogosta so srečanja?

V zakonski skupini se redno, vsaj enkrat mesečno po dve uri srečuje 4 – 8 zakonskih parov.

Ali se morava pred srečanjem pripravljati?

Na srečanje se vama ni treba posebej pripravljati. S seboj prineseta le Sveto pismo (vsaj eno na par), obilo dobre volje ter pripravljenost za sodelovanje.

Po katerem programu deluje zakonska skupina?

Delo poteka po programu, ki smo ga pripravili v Družini in Življenju. Trenutno imamo pripravljenih gradiv za osem letnikov (seznam gradiv). Za dostop do gradiv naj vaš voditeljski par stopi v stik z nami.

Kakšna je metoda dela v zakonski skupini?

Metoda dela temelji na pogovoru med zakonci. Pogovor usmerja voditeljski par, ki skrbi, da pogovor poteka tekoče, da skupina ne “zaide” stran od teme, da imajo vsi možnost povedati svoje mnenje, podeliti svoje izkušnje.

Kaj pa če nisva cerkveno poročena?

Zakonski skupini se lahko pridruži tudi par, ki ni cerkveno poročen, a mora izkazati namen cerkvene poroke.

Kaj pa če nisva verna ali eden od naju ni veren?

Verjamemo, da je Bog v vsakega položil hrepenenje po dobrem odnosu med možem in ženo, a se zavedamo, da so mnogi zakonski pari od Boga in še posebej od Cerkve zelo oddaljeni. Če zakonca nista verna (ali eden od njiju ni veren), sta dobrodošla v zakonski skupini, obenem pa morata vedeti, da v Družini in Življenju delamo po načelih, ki so zapisana v Svetem pismu.

Ali je na srečanju zakonske skupine prisoten tudi duhovnik?

Če se le da, ima skupina duhovnega spremljevalca, ki je največkrat duhovnik. Duhovnik ni voditelj skupine, pač pa pomaga zakoncem pri njihovi duhovni rasti.

Nerad/a se izpostavljam pred drugimi. Ali moram na srečanju zakonske skupine govoriti pred vsemi?

Mnogi pred drugimi težko spregovorijo. Ne, ni vam treba govoriti, če ne želite. V Družini in Življenju zagovarjamo, da ima vsakdo pravico do molčečnosti. Takole smo zapisali v temeljnih načelih za delovanje zakonske skupine: “Če na katero vprašanje ne želite odgovoriti, lahko odgovor vedno prepustite drugemu. Nihče vas ne sme siliti v odgovor. Tudi trenutki tišine so primerni in nujni, zato jih sprejemamo in spoštujemo. Vedno podelite le to, kar želite, in do globine, ki jo zmorete.”

Povezava do vseh temeljnih načel.

So še kakšne dodatne naloge, ki jih morava opraviti, če sva v zakonski skupini?

Menimo, da je zakonski odnos izredno pomemben in mu je vredno posvetiti več kot le dve uri na mesec. Zato zakonce spodbujamo, da si vzamejo enkrat na mesec čas za zmenek. Zmenek je čas, ki ga zakonca posvetita le drug drugemu, zato naj bosta na zmenku sama. Zmenek je lep dogodek, ki zakonca povezuje in vžiga iskrice v očeh.

Zmenki so lahko zelo preprosti, na primer sprehod po bližnjem gozdu, romantična večerja v dvoje, preprost večer ob svečkah doma v kuhinji, lahko pa je daljši pohod po hribih. Zmenek enkrat organizira mož – tako, da je všeč ženi, drugič pa žena – tako, da je všeč možu.

Zakonce spodbujamo, da si vzamejo čas za pogovor o temi, ki se je obravnavala na zadnjem srečanju zakonske skupine. Temu pravimo nama podarjeni trenutki. Pri pogovoru si pomagata z vprašanji iz gradiv.

Še nisva dobila vseh odgovorov …

Za dodatne informacije pišita na mojca@diz.si (Mojca Nuč) ali pokličite na tel. št. 041 245 162 (Mojca Nuč).