HODIMO SKUPAJ Z BOŽJO BESEDO

DiŽ-eva mesečna srečanja

8. srečanje:
Velika Božja obljuba, ona dva pa stara in neplodna