Revija Družina in Življenje

Predstavitev

Revija Družina in Življenje je naš tiskani medij za zakonce. V njem bosta našla vsebine, ki vama bodo v pomoč pri rasti v vajinem odnosu, odnosu z bližnjimi ter pri vzgoji otrok.

Namen

Namen revije Družina in Življenje je graditi odnose preko pričevanj ljudi, ki so v svojih odnosih že doživeli spremembe na bolje. Z globoko, a preprosto in življenjsko duhovnostjo vabi bralce k vsakodnevnemu spreobračanju za večjo pripadnost drug drugemu in Bogu.

Pri praktični aplikaciji vere pisci uporabljajo naš osnovni vir – Sveto pismo.

Revija Družina in Življenje je kakovosten medij, ki ga zakonci in širši člani družine redno in z veseljem prebirajo in ga tudi shranijo na polici.

Zgodovina

Ustanovitelja društva Družina in Življenje Dani in Vilma Siter sta že kmalu po začetku delovanja društva (leta 2002) začela izdajati interno glasilo, katerega namen je bil podajanje informacij o delovanju društva nekaj sto parom.

Iz potreb in zmožnosti ekipe ustvarjalcev takratnega glasila so se izoblikovale stalne rubrike, glasilo pa je že leta 2006 začelo izhajati 4-krat letno.

S pomočjo številnih prostovoljnih urednikov in piscev se je postopoma razvilo v informativno-duhovni medij z bogato vsebino in naklado čez 5.000 izvodov. Tako je preraslo okvire internega glasila in leta 2016 postalo revija Družina in Življenje.

CENIK oglaševanja

Prelistajta zadnjo številko

Uredništvo

Glavna urednica: Jana Kuzma

Odgovorni urednik: Benjamin Siter

Naklada: 5.200 izvodov

Naročilo

Rada bi naročila revijo Družina in Življenje.

Arhiv

Rada bi si ogledala prejšnje številke.