Knjiga: Otrokovo osebnost gradimo z ljubeznijo in zaupanjem (Scott in Jayne Cuidon)

Mnenja

Knjiga na preprost in razumljiv način prinaša izkušnje o starševstvu in vzgoji otrok, ki temeljita na ljubezni in zaupanju. Ker je knjiga doslej že mnogim staršem pomagala najti pravo smer na razpotjih številnih nasprotujočih se mnenj o dobrem starševstvu, verjameva, da bo tudi njena druga izdaja kot strokoven, pa vendar preprost in življenjski starševski pripomoček še naprej pomagala Graditi odnose, za katere je vredno živeti.
Vilma in Dani Siter, Družina in Življenje

»To knjigo priporočam vsem mladim staršem. Mislim, da bi jo morali ne le prebrati, ampak se k njej tudi neprestano zatekati. Napisana je preprosto, razumljivo, toplo, na podlagi izkušenj iz lastnega družinskega življenja avtorjev, zato lahko služi kot varen smerokaz v »avanturi«, imenovani starševstvo. Bralce bo nedvomno nagovorila in spodbudila iskrenost avtorjev, saj priznavata, da tudi sama zgrešita in v svoji starševski vlogi ne uspeta vedno uporabiti vseh spoznanj o vzgoji otrok. A tudi na napakah se učimo in pridobivamo dragocene izkušnje.«
dr. Mirjana Nazor, psihologinja

Knjigo priporočam v branje vsem, ki želijo »nekaj več«. Pa ne »nekaj več« v smislu strokovnih znanj, ampak nekaj več v odkrivanju skrivnosti dobrega starševstva. Ta skrivnost pa nikoli ni skrita v učenih znanstvenih knjigah, ampak je pravzaprav preprosta, dostopna vsem, ne glede na njihovo stopnjo izobrazbe. To sta očitno dojela tudi avtorja. Ob tem, ko poudarita, da sta sicer prebrala zelo veliko strokovnih knjig, pa se še najbolj opirata na neizčrpno zakladnico modrosti – Sveto pismo!
Bogdan Žorž

Avtorja

Zakonca Scott in Jayne Cuidon, po rodu Američana, živita in delujeta v Zagrebu že od leta 1994. Imata šest odraslih otrok.

Kot predavatelja sodelujeta v programih društva »Obiteljski život«, sicer pa individualno svetujeta zakoncem in družinam.

Jayne ima doktorat iz področja specialne pedagogike, Scott pa magisterij iz zakonske in družinske terapije.