Zakon večer:

“Za dober zakon s(m)o potrebni trije!”