Pričujeva

Kako organizirati pričevanje

V Družini in Življenju pripravljamo pričevalske pare, vas pa vabimo, da dobro pripravite pričevalski dogodek. Pri tem vam želimo pomagati.


E-pričevanja

Epidemija koronavirusa je onemogočila izvedbo pričevanj v živo. Kljub temu – oziroma prav zaradi posledic epidemije smo v Družini in Življenju prepoznali potrebo, da zakoncem po Sloveniji ponudimo možnost pričevanj v obliki, ki jo ta čas omogoča: ZOOM PRIČEVANJA.

Za pričevalski par in pomoč pri pripravi dogodka se obrnite na Marjeto Bec (marjeta@diz.si).


Razmislite

Komu je namenjeno: Premislite, komu je pričevanje namenjeno (npr. staršem birmancev ali prvoobhajancev, mlajšim zakonskim parom, splošni javnosti, mladim pred poroko …).

Koga bi radi imeli na pričevanju: Če že veste, kateri zakonski par bi radi povabili, je to dobro. Če ste izmed pričevalskih parov izbrali le en par, predlagamo, da jih izberete več (recimo dva ali tri). Morda izbrani par ravno takrat ne bo imel časa ali je zaseden že kje drugje.

Kdaj: Preden pokličete na Družino in Življenje, razmislite, kdaj (datum in ura) bi radi imeli pričevanje. Če je  možno, poiščite in predlagajte več možnih terminov. Tako se bomo lažje uskladili z zakonskim parom. Pravočasno pokličite odgovorno osebo v Družini in Življenju (Marjeta Bec, marjeta@diz.si, 031 750 120) in se dogovorite za pričevanje. Marjeta bo stopila v stik s zakonskim parom, uskladila termin, jima prenesla vse podrobnosti in ju povezala z vami, da boste skupaj s parom uskladili podrobnosti.

Tehnične podrobnosti: Zakonci velikokrat pričujejo brez tehničnih pripomočkov. Se pa zgodi, da kakšen par potrebuje projektor in možnost projiciranja (bela stena ali platno). Drugo prineseta zakonca se seboj.

Oglašujte

Pričevanje je namenjeno ljudem. Prav je, da ljudje za dogodek pravočasno zvedo. Veseli bomo, če dogodek v vašem kraju in tudi širše oglašujete na več načinov:

  • osebni stik z zakonci (osebno povabilo)*
  • pri oznanilih po maši v vaši in sosednjih župnijah,
  • v tiskanih oznanilih v vaši in sosednjih župnijah,
  • na župnijski spletni strani,
  • na socialnih omrežjih (npr. Facebook),
  • v lokalnih medijih.

*V praksi najbolj deluje osebno povabilo. Nekateri organizirajo pripravljalno ekipo, ki naredi seznam parov, ki jih želijo povabiti. Med seboj se dogovorijo, kdo bo koga osebno povabil. Če ne gre osebno, pokličejo po telefonu. Preden se odpravite na obisk k paru, ki ga želite povabiti, zanj zmolite. 

Pripravite

Prostor: Primerni prostori so župnijske dvorane, veroučne učilnice, kulturni ali gasilski domovi, ponekod pripravijo dvorane (jedilnice) v hotelih. Bodite preudarni pri izbiri prostora. Manj primeren za pričevanje je bogoslužni prostor, a ga lahko uporabite, če ne gre drugače. Pričevalca naj bosta kolikor je mogoče blizu ljudem. Če je mogoče, stole postavite v krog ali polkrog. Lahko v več vrstah.

Pozdrav na začetku: Dobro, je če se na začetku pričevanja pred udeleženci najprej pojavi znana oseba iz vašega kraja, ki v imenu organizatorja na kratko pozdravi prisotne, predstavi pričevalca in ju povabi k pričevanju.

Po koncu pričevanja: Družina in Življenje želi v kakovostno in stalno delo na odnosu med zakoncema pritegniti čimveč zakonskih parov, zato bosta pričevalca po pričevanju povabila zakonce v novo zakonsko skupino ali na kakovostne seminarje in druge dogodke, namenjene zakoncem.

Prostovoljnost: Pričevalski pari pričujejo prostovoljno v imenu Družine in Življenja in ne zahtevajo nobenega honorarja. Vsekakor pa je prav, da jima namenite primerno nagrado in poskrbite za povrnitev potnih stroškov.

Odmevajte

Napišite prispevek o pričevanju:

  • notico za tednik Družina: prispevek, ne daljši od 1000 znakov s presledki, pošljite na e-naslov redakcija@druzina.si in dodajte eno fotografijo,
  • za župnijski list (v dogovoru z gospodom župnikom),
  • za lokalni časopis.

Ponekod na sam dogodek povabijo novinarja lokalnega časopisa, da o dogodku napiše prispevek ali z gostujočim parom opravi pogovor. Če je v vašem kraju lokalna radijska postaja oziroma lokalna televizija, povabite tudi njih.