Gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej.

Naši temelji

V skladu z zavezo, ki smo si jo pri Družini in Življenju zadali v okviru našega strateškega načrtovanja in o kateri smo z voditeljskimi pari zakonskih skupin govorili na Dajemo naprej v Želimljah leta 2021, v Reviji DiŽ in naknadno na naši spletni strani objavljamo osnutke naših temeljev po posameznih temah.

KLIKNITE TUKAJ! (Vsebino še dodajamo.)

Naše poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

Gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. 

Kateri odnosi: Ljudje smo odnosna bitja. Zato so odnosi z bližnjimi ključni za nas, našo skupnost in za celotno slovensko družbo. Ne glede na to kakšni so trenutno naši odnosi lahko z Božjo pomočjo stopimo korak naprej v odnosih mož/žena-Bog, mož-žena, midva-otroci, medgeneracijsko (midva-starši, midva-vnuki).

Kako gradimo: Z navdihujočimi pričevanji, kakovostnimi seminarji, trdno mrežo malih občestev – zakonskih skupin, s kakovostnimi publikacijami, z jasno besedo v medijih. Pri gradnji odnosov črpamo iz izvira, ki je za nas Sveto pismo in zakramentalno življenje.

Vredno živeti: Ljudje se nenehno sprašujemo o smislu bivanja. Mi smo našli odgovor v osebi Jezusa Kristusa, zato imamo v imenu besedo »Življenje« zapisano z veliko začetnico (Jn 14,6), kar predstavlja Božjo dimenzijo zakonskega in družinskega življenja. Naša prizadevanja so namenjena zakoncem in vsem, ki stopajo na to pot. Prinašamo veselje do življenja, pristne odnose, mir, novo upanje in ljubezen.

Prenašati naprej: Zgled dobrih zakonskih odnosov želimo prenašati na svoje otroke in druge. Zakonce spodbujamo in vzgajamo v stalno učeče učence (Mt 28,19-20; 2 Tim 2,2), ki so voljni in ki znajo prejeto predajati naprej (Mt 10,8b).

Vizija

V Sloveniji bomo povzdignili vrednoto krščanskega zakona, da bodo vsi zahrepeneli po njem.

Z Božjo pomočjo in s predanim delovanjem bomo vzgajali učence, ki bodo pričevali o lepoti zakonskega življenja, vodili zakonske skupine, pripravljali navdihujoče seminarje in sodelovali v medijih.

Do leta 2025 bomo v Družino in Življenje pritegnili 25.000 zakonskih parov (=7,0 % vseh zakonskih parov v RS*) (Mt 5,13-16).

*Po podatkih Statističnega urada RS (Statopis 2015, str. 13) je bilo v letu 2015 v Sloveniji 355.535 zakonskih parov.

Vrednote

Osebna vera: Vera, utemeljena na osebnem odnosu z Jezusom Kristusom, ki zakonske in druge odnose odrešuje, je naša ključna vrednota, na kateri temelji vse naše delo. 

Zaveza med možem in ženo: Zakonska zveza je za nas sveta, zato jo podpiramo in varujemo, najprej pri sebi, ter k temu spodbujamo zakonce. Neporočene prebivalce Slovenije spodbujamo k odločitvi za zavezo. 

Čas za sozakonca in družino: Čas, ki ga posvečamo svojemu sozakoncu in družini, je bistven za odnose. Trudimo se, da ga službene in druge dejavnosti ne bi ogrožale. 

Zvestoba dani besedi: Ko nekaj obljubimo, se tega držimo. Včasih je cena visoka, vendar obljuba dela dolg. Preden obljubimo, dobro pretehtamo možnosti, saj ne želimo dajati lažnega upanja in povzročati razočaranja.