Zakaj darovati

Raziščiva

Romantika je v redu, potem je treba delati. Na odnosu med možem in ženo. Najbolje je začeti takoj po poroki, a tudi začeti kasneje ni prepozno. Mnogo parov se zaveda, da dober odnos med možem in ženo vodi v srečno družino in omogoča, da otroci vidijo ‘očeta in mater na delu’: kako se pogovarjata, kako rešujeta probleme, kako si odpuščata, kako negujeta svoj odnos, kako sta pozorna drug do drugega, kako odločata.

Da bi zakoncem pomagali pri gradnji dobrih medsebojnih odnosov, jim omogočamo povezovanje v zakonske skupine. V njih se srečujejo možje in žene, ki jim ni vseeno, kaj se z njihovimi družinami dogaja in bi radi zase in za svoje otroke odgovorno poskrbeli ter jih pripravili na življenjske izzive.

V zakonski skupini se redno srečuje 4 – 8 zakonskih parov. Srečanja so mesečna in trajajo dve uri. Delo poteka s pomočjo metode pogovora po gradivih, ki smo jih za osem letnikov pripravili v Družini in Življenju.

Pogosta vprašanja

Za koga je primerna zakonska skupina?

Zakonska skupina je primerna za može in žene, vseh starosti, ki so pripravljeni delati na izboljšanju njunega odnosa. V Družini in Življenju poskrbimo, da so v isti zakonski skupini pari v približno enakih življenjskih situacijah – mladi pari, srednja leta, zrela leta.

Kaj JE zakonska skupina?

Zakonska skupina JE varen prostor srečevanja zakoncev, kjer se zakonci drug od drugega učijo in spoznavajo Božji načrt za zakon, JE okolje izmenjevanja izkušenj, JE okolje sprejetosti, zaupanja in medsebojne naklonjenosti, JE spoznavanje načel za gradnjo dobrih odnosov: posameznik/Bog, zakonca med seboj, zakonca/otroci (medgeneracijski odnosi), zakonca-okolje (soseščina, župnija, delovno okolje, družba), JE opora in pomoč v življenjskih stiskah, JE možnost za nego iskrenih, zdravih, zaupnih in prijateljskih odnosov, JE duhovni dom zakoncev.

Kaj NI zakonska skupina?

Zakonska skupina NI terapevtska skupnost za zakonce s težavami, NI psihoterapevtsko svetovanje med zakonci, NI reševanje zakonskih težav, NI debatni krožek.

Kdo vodi zakonsko skupino?

Zavedamo se, da je vodenje ključnega pomena za dobro delo vsake skupine. Zakonsko skupino vodi izkušen voditeljski par, mož in žena, ki sta prostovoljno pripravljena dati na razpolago svoje sposobnosti, izkušnje in čas, ter sta pripravljena stopiti na pot usposabljanja in skrbita za svojo duhovno rast.

Pri zagonu nove zakonske skupine Družina in Življenje poskrbi za zakonski par, ki v njej deluje od enega do treh let.

Ali morava na srečanja zakonske skupine hoditi oba?

Da, na srečanja zakonske skupine morata hoditi oba. V Družini in Življenju menimo, da je delo na odnosu skupna odgovornost in je pot h gradnji edinosti med zakoncema. Nikakor ni dovolj, če si za edinost prizadeva samo eden.

Zakonca se potrudiva, da prideva skupaj na vsako srečanje zakonske skupine. Če kdaj kdo od zakoncev ne more priti (npr. zaradi bolezni, službene odsotnosti), lahko pride samo eden.

Opazili smo, da veliko zakoncev daje srečanju zakonske skupine velik pomen in ga uvrstijo visoko v urniku prioritet.

Kako velika je zakonska skupina in kako pogosta so srečanja?

V zakonski skupini se redno, vsaj enkrat mesečno po dve uri, srečuje 4 – 8 zakonskih parov.

Ali se morava pred srečanjem pripravljati?

Na srečanje se vama ni treba posebej pripravljati. S seboj prineseta le Sveto pismo (eno na par), obilo dobre volje, ter pripravljenosti za sodelovanje.

Po katerem programu deluje zakonska skupina?

Delo poteka po programu, ki smo ga pripravili v Družini in Življenju. Trenutno imamo pripravljenih gradiv za osem letnikov.

(Dodaj še povezavo na seznam gradiv za delovanje zakonske skupine.)

Kakšna je metoda dela v zakonski skupini?

Metoda dela temelji na pogovoru med zakonci. Pogovor usmerja voditeljski par, ki skrbi, da pogovor poteka tekoče, da skupina ne “zaide” stran od teme, da imajo vsi možnost povedati svoje mnenje, podeliti svoje izkušnje.

Ali je srečanju zakonske skupine prisoten tudi duhovnik?

Če se le da, ima skupina duhovnega spremljevalca, ki je največkrat duhovnik. Duhovnik pomaga zakoncem pri njihovi duhovni rasti.

Kaj pa če nisva cerkveno poročena?

V zakonsko skupino lahko povabimo tudi par, ki ni cerkveno poročen, a mora izkazati namen cerkvene poroke.

Kaj pa če nisva verna ali eden od naju ni veren?

Verjamemo, da je Bog v vsakega položil hrepenenje po dobrem odnosu med možem in ženo, a se zavedamo, da so mnogi zakonski pari zelo oddaljeni od Njega in še posebej od Cerkve. Če zakonca (ali eden od njiju) nista verna, sta dobrodošla v zakonski skupini, obenem pa naj se zavedata, da v Družini in Življenju delamo po načelih, ki nam jih je Bog oznanil v Svetem pismu.

Nerad/a se izpostavljam pred drugimi ... Ali moram na srečanju zakonske skupine govoriti pred vsemi?

Mnogi težko spregovorijo in ni vam treba, če ne želite. V Družini in Življenju zagovarjamo, da ima vsakdo pravico do molčečnosti. Takole smo zapisali: “Če na katero vprašanje ne želite odgovoriti, lahko odgovor vedno prepustite drugemu. Nihče vas ne sme siliti v odgovor. Tudi trenutki tišine so primerni in nujni, zato jih sprejemamo in spoštujemo. Vedno podelite le to kar želite in do globine, ki jo zmorete.” 

Povezava do vseh temeljnih načel.

So še kakšne dodatne naloge, ki jih morava opraviti, če sva v zakonski skupini?

Menimo, da je zakonski odnos tako pomemben, da se mu splača posvetiti več kot le enkrat na mesec.

Zakonce spodbujamo, da si vzamejo enkrat na mesec čas za zmenek. Zmenek, je čas, ki ga zakonca posvetita drug drugemu (na zmenku sta zakonca sama!), tako, da si pripravita lep dogodek, ki ju povezuje in vžiga ‘iskrice v očeh’. Zmenki so lahko zelo preprosti – na primer sprehod po bližnjem gozdu ali pa romantična večerja v dvoje. Zmenek enkrat organizira mož – tako, da je všeč ženi, drugič pa žena – tako, da je všeč možu.

Zakonce spodbujamo, da si vzamejo čas za pogovor na temo, ki se je obravnavala na zadnjem srečanju zakonske skupine. Temu pravimo ‘nama podarjeni trenutki’. Pri pogovoru si pomagata z vprašanji iz gradiv.

Še nisva dobila vseh odgovorov …

Pišita nam na benjamin@diz.si in bom razčistili.