Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj …

(Jakob 1,17)